Преминете към основното съдържание
БДЖ - Пътнически превози БДЖ - Товарни превози Холдинг БДЖ

Актуална информация

Влак № 80105 17.03.2023

Закъснение на ПВ 80105 (Пловдив 14:25 - Бургас 20:42)

Пътнически влак №80105 (Пловдив 14:25 - Бургас 20:42) намали закъснението си на 55 минути, след първоначално закъснение от 80 минути.

17.03.2023

Пътнически влак №80105 (Пловдив 14:25 - Бургас 20:42) увеличи закъснението си на 80 минути, след първоначално закъснение от 60 минути.


17.03.2023

Пътнически влак №80105 (Пловдив 14:25 - Бургас 20:42) увеличи закъснението си на 60 минути, след първоначално закъснение от 50 минути.


17.03.2023

Пътнически влак №80105 (Пловдив 14:25 - Бургас 20:42) намали закъснението си на 50 минути, след първоначално закъснение от 65 минути.


17.03.2023

Пътнически влак №80105 (Пловдив 14:25 - Бургас 20:42) намали закъснението си на 65 минути, след първоначално закъснение от 70 минути.


17.03.2023

Пътнически влак №80105 (Пловдив 14:25 - Бургас 20:42) намали закъснението си на 70 минути, след първоначално закъснение от 74 минути.


17.03.2023

Пътнически влак №80105 (Пловдив 14:25 - Бургас 20:42) увеличи закъснението си на 74 минути, след първоначално закъснение от 49 минути.


17.03.2023

Пътнически влак №80105 (Пловдив 14:25 - Бургас 20:42) намали закъснението си на 49 минути, след първоначално закъснение от 53 минути.


17.03.2023

Пътнически влак №80105 (Пловдив 14:25 - Бургас 20:42) намали закъснението си на 53 минути, след първоначално закъснение от 57 минути.


17.03.2023

Пътнически влак №80105 (Пловдив 14:25 - Бургас 20:42) увеличи закъснението си на 57 минути, след първоначално закъснение от 50 минути.


17.03.2023

Пътнически влак №80105 (Пловдив 14:25 - Бургас 20:42) се движи с 50 минути закъснение след авариен ремонт на съоръжение от железния път в гара Маноле.

ПВ 80105
Пловдив (14:25) - Бургас (20:42)
Горе