Преминете към основното съдържание
БДЖ - Пътнически превози БДЖ - Товарни превози Холдинг БДЖ

Задължение за извършване на обществена услуга

Отчет за изпълнението на възложените задължения за извършване на обществени услуги за трето тримесечие на 2023г

Отчет за изпълнението на възложените задължения за извършване на обществени услуги за трето тримесечие на 2023г

Отчет за изпълнението на възложените задължения за извършване на обществени услуги и на целите на публичната политика за трето тримесечие...

Аналитична отчетност на приходите и разходите за трето тримесечие на 2023г.

Аналитична отчетност на приходите и разходите за трето тримесечие на 2023г.

Аналитична отчетност на приходите и разходите за изпълнение на обществената услуга и цели на публичната политика за трето тримесечие на...

Горе