Преминете към основното съдържание
БДЖ - Пътнически превози БДЖ - Товарни превози Холдинг БДЖ

Ръководство

Управител

Управител

Инж. Венцислав Славков

Телефон: 02 987 88 69
E-mail: v_slavkov@bdz.bg

Вижте повече

И. д. Директор "Оперативна дейност"

Инж. Анатолий Атанасов

Телефон: 02 980 25 09
E-mail: a_atanasov@bdz.bg

Директор "ПЖПС"

Инж. Чавдар Трендафилов

Телефон: 02 890 73 32; 02 890 73 33
E-mail: c.trendafilov@bdz.bg

Директор "Продажби и обслужване"

Константин Азов

Телефон: 02 833 41 88; 02 988 53 58
E-mail: kazov@bdz.bg

Директор "Финанси"

Мартин Ангелов

Телефон: 02 831 32 15
E-mail: m_angelov@bdz.bg

И. д. Директор "Обща администрация"

Теодора Бунарджиева

Телефон: 02 890 71 80
E-mail: tbunardjieva@bdz.bg

Директор "Човешки ресурси"

Десислава Стоянова

Телефон: 02 890 71 60
E-mail: dstoyanova@bdz.bg

И. д. Директор "MTС"

Гергана Димитрова

Телефон: 02 980 04 94
E-mail: geryang@bdz.bg

Горе