Преминете към основното съдържание
БДЖ - Пътнически превози БДЖ - Товарни превози Холдинг БДЖ

Ръководство

Управител

Инж. Христо Иванов

Телефон: 02 987 88 69
E-mail: hivanov@bdz.bg


И.д. Директор "Оперативна дейност"

Анатолий Атанасов

Телефон: 02 980 25 09
E-mail: a_atanasov@bdz.bg


Директор "ПЖПС"

Инж. Бойко Стоилов

Телефон: 02 890 73 32; 02 890 73 33
E-mail: boiko.stoilov@bdz.bg


Директор "Продажби и обслужване"

Инж. Ивайло Георгиев

Телефон: 02 833 41 88; 02 988 53 58
E-mail: igeorgiev@bdz.bg


Директор "Финанси"

Мартин Ангелов

Телефон: 02 831 32 15
E-mail: m_angelov@bdz.bg


И.д. Директор "Обща администрация"

Теодора Бунарджиева

Телефон: 02 890 71 80
E-mail: tbunardjieva@bdz.bg


Директор "Човешки ресурси"

Десислава Стоянова

Телефон: 02 890 71 60
E-mail: dstoyanova@bdz.bg


Директор "MTС"

Борислав Попов

Телефон: 02 980 04 94
E-mail: bpopov@bdz.bg


Горе