Преминете към основното съдържание
БДЖ Пътнически превози БДЖ Товарни превози Холдинг БДЖ
Разписание / За къде пътувате?

site.options

Маршрути от София

София - Бургас

Бургас

от 20.75 лв.
София - Враца

Враца

от 5.80 лв.
София - Шумен

Шумен

от 20.05 лв.
София - Пазарджик

Пазарджик

от 6.20 лв.
София - Търговище

Търговище

от 18.40 лв.
София - Видин

Видин

от 14.00 лв.
София - Благоевград

Благоевград

от 6.60 лв.
София - Якоруда

Якоруда

от 9.85 лв.
Флаг Европейски съюз
Лого Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Проект BG05M90P001-1.057-0097-C01 "Повишаване на квалификацията, учене и развитие на служителите в "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, съкратено "БДЖ-ПП" ЕООД" е съфинансиран от Европейския съюз чрез ЕСФ по процедура BG05М9ОП001-1.057 - УМЕНИЯ, по ОП "Развитие на човешки ресурси" 2014 - 2020.

Обща стойност на проекта: 285 000.00 лв., от които 121 125.00 лв. европейско, 21 375.00 лв. национално и 142 500.00 лв. собствено финансиране.

Вижте повече за Проект BG05M90P001-1.057-0097-C01
Горе
Движение на влаковете от/през Централна гара София