Преминете към основното съдържание
БДЖ Пътнически превози БДЖ Товарни превози Холдинг БДЖ
Разписание / За къде пътувате?


Маршрути от София

София - Перник

Перник

от 2.30 лв.
София - Враца

Враца

от 5.80 лв.
София - Стара Загора

Стара Загора

от 14.85 лв.
София - Шумен

Шумен

от 20.05 лв.
София - Пазарджик

Пазарджик

от 7.10 лв.
София - Монтана

Монтана

от 9.05 лв.
София - Русе

Русе

от 19.20 лв.
София - Якоруда

Якоруда

от 9.85 лв.

Проект BG05M90P001-1.057-0097-C01 "Повишаване на квалификацията, учене и развитие на служителите в "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, съкратено "БДЖ-ПП" ЕООД" е съфинансиран от Европейския съюз чрез ЕСФ по процедура BG05М9ОП001-1.057 - УМЕНИЯ, по ОП "Развитие на човешки ресурси" 2014 - 2020.

Обща стойност на проекта: 285 000.00 лв., от които 121 125.00 лв. европейско, 21 375.00 лв. национално и 142 500.00 лв. собствено финансиране.

Горе
Няма ограничения за пътуване с влак. Какво обаче трябва да знаем ...