Преминете към основното съдържание
БДЖ Пътнически превози БДЖ Товарни превози Холдинг БДЖ
Разписание / За къде пътувате?


Маршрути от София

София - Стара Загора

Стара Загора

от 12.20 лв.
София - Сливен

Сливен

от 14.75 лв.
София - Благоевград

Благоевград

от 6.60 лв.
София - Габрово

Габрово

от 17.40 лв.
София - Ловеч

Ловеч

от 14.75 лв.
София - Кърджали

Кърджали

от 15.90 лв.
София - Разград

Разград

от 21.45 лв.
София - Велинград

Велинград

от 8.30 лв.

Проект BG05M90P001-1.057-0097-C01 "Повишаване на квалификацията, учене и развитие на служителите в "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, съкратено "БДЖ-ПП" ЕООД" е съфинансиран от Европейския съюз чрез ЕСФ по процедура BG05М9ОП001-1.057 - УМЕНИЯ, по ОП "Развитие на човешки ресурси" 2014 - 2020.

Обща стойност на проекта: 285 000.00 лв., от които 121 125.00 лв. европейско, 21 375.00 лв. национално и 142 500.00 лв. собствено финансиране.

Горе
Няма ограничения за пътуване с влак. Какво обаче трябва да знаем ...