Преминете към основното съдържание
БДЖ Пътнически превози БДЖ Товарни превози Холдинг БДЖ
Разписание / За къде пътувате?

site.options

Маршрути от София

София - Плевен

Плевен

от 10.75 лв.
София - Бургас

Бургас

от 0.00 лв.
София - Враца

Враца

от 5.80 лв.
София - Стара Загора

Стара Загора

от 17.80 лв.
София - Търговище

Търговище

от 18.40 лв.
София - Габрово

Габрово

от 17.40 лв.
София - Ловеч

Ловеч

от 14.75 лв.
София - Якоруда

Якоруда

от 11.15 лв.
Флаг Европейски съюз
Лого Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Проект BG05M90P001-1.057-0097-C01 "Повишаване на квалификацията, учене и развитие на служителите в "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, съкратено "БДЖ-ПП" ЕООД" е съфинансиран от Европейския съюз чрез ЕСФ по процедура BG05М9ОП001-1.057 - УМЕНИЯ, по ОП "Развитие на човешки ресурси" 2014 - 2020.

Обща стойност на проекта: 285 000.00 лв., от които 121 125.00 лв. европейско, 21 375.00 лв. национално и 142 500.00 лв. собствено финансиране.

Вижте повече за Проект BG05M90P001-1.057-0097-C01
Горе
Движение на влаковете от/през Централна гара София