Социални мрежи и Нетикет


Страница във Facebook и Етикет в мрежата (Нетикет)

1. БДЖ поддържа официална страницата във Facebook, където ще намерите полезна информация за предлаганите услуги, актуални оферти и съвети, интересни истории и новини свързани с железопътния транспорт и Вашето пътуване.

2. Страницата е допълнение към официалният сайт на компанията и не замества предоставяните в реално време на него услуги по разписание и движение на влаковете, закупуване на билети и обслужването на клиенти по сигнали и жалби.

3. Ако имате въпроси относно някои от постовете или за отделни услуги и оферти, за които не намирате информация на сайта, напишете коментар или публикация на страницата, или изпратете съобщение. Ще се радваме да можем да Ви отговорим и да Ви помогнем възможно най-бързо и лесно!

4. Освен при възникнала извънредна ситуация, публикуването на информация на страницата и отговори на въпроси се извършва приоритетно между 09:00 ч. и 19:00 ч. в работни дни. Комуникацията през Facebook не замества Националният информационен център на БДЖ, който е на разположение денонощно на телефон 02/931 11 11.

5. Напомняме Ви, че през страницата не коментираме информация по:

 • вътрешнофирмени и организационни теми на БДЖ, като финансови резултати, стратегията на групата, инвестиционни проекти, структурна организация, заплати и трудово-правни отношения, колективно договаряне и други;
 • провеждани обществени поръчки, вътрешни или външни проверки и разследвания на инциденти;
 • закони. наредби, външни и вътрешни правилници, разпоредби, заповеди и други, формиращи правната рамка уреждаща дейността на БДЖ;
 • действия или бездействие на институции, регулаторни органи или други трети страни.

Отговор и становище на подобни въпроси може да получите по законоустановения ред.

6. Ние се отнасяме отговорно към Вашите въпроси и коментари и бихме искали заедно да поддържаме добър тон на комуникация, спазвайки общоприетия етикет на общуването в мрежата.

7. Коментари и съобщения, които заедно бихме искали да виждаме:

 • свързани с темата на поста и страницата, конструктивни и диалогични;
 • отворени, приятелски и уважителни;
 • толерантни спрямо различните мнения на другите.

8. Коментари и съобщения, които не са приети:

 • с неетично или заплашително съдържание;
 • застрашаващи онлайн сигурността на другите;
 • обиди и закани, независимо от насочеността;
 • уронващи човешкото достойнство;
 • очевидно фалшиви твърдения и такива създаващи манипулативни и неверни внушения;
 • нарушаващи комфорта на останалите потребители и възпрепятстващи отворената комуникация
 • засягащи неприкосновеността на личния живот или поверителността;
 • които не се отнасят до конкретната тема/публикация;
 • съдържащи политическо съдържание или СПАМ, включително рекламни текстове, снимки и връзки;
 • преднамереното писане основно с големи букви или латински букви за изписване на кирилица;
 • в нарушение на действащото законодателство, вкл. авторски права или лични права.

Всички подобни коментари и съобщения ще бъдат докладвани, като запазваме правото си да ги премахнем в интерес на всички останали.

9. За Ваша лична защита, не забравяйте, че коментарите под постовете са публични, затова никога не споделяйте в тях свои лична данни. Ако ние забележим подобни, в интерес на вашата сигурност те ще бъдат премахнати.