17.08.2018 г. Пазарни консултации на основание чл.29, ал.1 от ППЗОП” по обществена поръчка № 01605-2018-0014 „Закупуване и поддръжка на 42 броя нови мотрисни влака за нуждите на „БДЖ - Пътнически Превози“ ЕООД”. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №23/14.08.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 17.08.2018 г.

 

„Отчет по договор за обосноваване на броя и основните параметри на нов подвижен състав за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”

 

„Допълнение към отчет по договор №163/14.07.2017 г. – Увеличаване на конкурентоспособността на пътническите железопътни превози чрез закупуване на нов подвижен състав - №03-08-60/04.06.18 г.”

 

„Сравнителен анализ на варианти за доставка и прогнозни стойности на обществена поръчка във връзка с увеличаване на конкурентоспособността на пътническите железопътни превози чрез закупуване на нов подвижен състав за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”

 

„Обосновка относно прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Закупуване и поддръжка на 42 броя нови мотрисни влака за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”

 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Debug: ??x??