„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Диагностика, ремонт и доставка на елементи от централният източник на захранване на спални вагони от серия 7071 за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”.

 

1.      Покана за участие в пазарни консултации.

 

2.    Спецификация на резервни части от централният източник за захранване APCSCB-01 SM 20 (EN120307) на спални вагони от серия 7071 за ремонт, дигностика и доставка по обособени позиции – Приложение 1;

 

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на индикативни ценови предложения

 

 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??