Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Диагностика, ремонт и доставка на елементи от централният източник на захранване на спални вагони от серия 7071 за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 05.08.2019г. (вкл.)

 

1.      Покана за участие в пазарни консултации.

 

2.    Спецификация на резервни части от централният източник за захранване APCSCB-01 SM 20 (EN120307) на спални вагони от серия 7071 за ремонт, дигностика и доставка по обособени позиции – Приложение 1;

 

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на индикативни ценови предложения

 

Съобщение за удължаване на срока за предоставяне на индикативни ценови предложения

 

Съобщение за удължаване на срока за предоставяне на индикативни ценови предложения

 

Debug: ??x??