„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на работно и специално работно облекло за персонал на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД през 2019г.”.

 

Покана за участие в пазарни консултации

Приложение №1 - Технически характеристики за доставка на работно и специално работно облекло за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

Приложение №2 - Технически изисквания на работно и специално работно облекло, за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

Приложение №3 – Спецификация за доставка на работно и специално работно облекло, за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД

Debug: ??x??