„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Доставка на изолатори за електрически ТПС серии 32, 44, 45, 61 и 46200 собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 07.01.2020 г. (вкл.)

Покана за участие в пазарни консултации

                                                                 

  1. Технически изисквания за обществена поръчка с предмет: „Доставка на изолатори за електрически ТПС серии 32, 44, 45, 61 и 46200 собственост на  „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” - Приложение №1;
  2. Техническа спецификация за доставка на изолатори за ТПС серии 32, 44, 45, 61 и 46200 за тригодишен период - Приложение №2.

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на индикативни ценови предложения

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Debug: ??x??