Договор за обществена поръчка № 131/07.08.2014 год. сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Линде Газ България” ЕООД, с предмет: „Доставка на технически газове и хладилен агент” за нуждите на „БДЖ –Пътнически превози”, сключен в резултат на проведена обществена поръчка, съгласно Глава 8”а” от ЗОП,

Информация за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка

Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка

Новини

Полезно от БДЖ

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Debug: ??x??