Договор за обществена поръчка №139/ 19.08.2014 г. с предмет: „Доставка на резервни части за климатичната система на дизелови мотрисни влакове серия 10”, сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ - „Станкофф и Син” ЕООД, в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 01605-2014-0017 в РОП

 

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка №139/ 19.08.2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка №139/ 19.08.2014 г.

Новини

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Debug: ??x??