Договор за обществена поръчка № 162/ 18.9.2014 г., сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ - „БДЖ – Кончар” АД, с предмет: „Ремонт по необходимост и планова техническа поддръжка на 13 броя модернизирани електрически локомотиви серия 46 200 и на модернизираните електрически локомотиви 44 001 и 44 002 за едногодишен период” в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 1605-2014-0032 в РОП

 

Споразумение към договор № 162/ 18.09.2014 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за прекратяване на договор за обществена поръчка № 162/ 18.09.2014 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка № 162/ 18.9.2014 г.

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Debug: ??x??