Договор за обществена поръчка № 162/ 18.9.2014 г., сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ - „БДЖ – Кончар” АД, с предмет: „Ремонт по необходимост и планова техническа поддръжка на 13 броя модернизирани електрически локомотиви серия 46 200 и на модернизираните електрически локомотиви 44 001 и 44 002 за едногодишен период” в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 1605-2014-0032 в РОП

 

Споразумение към договор № 162/ 18.09.2014 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за прекратяване на договор за обществена поръчка № 162/ 18.09.2014 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка № 162/ 18.9.2014 г.

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Debug: ??x??