Договор за обществена поръчка № 162/ 18.9.2014 г., сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ - „БДЖ – Кончар” АД, с предмет: „Ремонт по необходимост и планова техническа поддръжка на 13 броя модернизирани електрически локомотиви серия 46 200 и на модернизираните електрически локомотиви 44 001 и 44 002 за едногодишен период” в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 1605-2014-0032 в РОП

 

Споразумение към договор № 162/ 18.09.2014 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за прекратяване на договор за обществена поръчка № 162/ 18.09.2014 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка № 162/ 18.9.2014 г.

Новини

Полезно от БДЖ

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Debug: ??x??