№ 01605-2017-0005 „Доставка на гориво за дизелови двигатели за тригодишен период”. Процедура на договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП, открита с Решение №8/28.02.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 28.02.2017 г.

 

Решение №8/28.02.2017 г. за откриване на процедурата

Документация за участие

 

03.04.2017 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги
 

03.04.2017 г.

Борсов Договор № 166/17.03.2017 г.

Debug: ??x??