№01605-2019-0031 „Диагностика и ремонт на елементи от централният източник на захранване на спални вагони от серия 7071 за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Процедура на пряко договаряне по ЗОП, открита с Решение № 39/13.11.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 13.11.2019г.

13.11.2019 г.

„Решение № 39/13.11.2019 г. за откриване на процедурата”;

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??