№ 01605-2017-0018 "Доставка и монтаж на 22 броя климатични уредби за кабините на електрически локомотиви серия 44 и 45", Публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 30.05.2017 г.

 

  1. Решение за откриване на процедурата № 23 /30.05.2017 г.
  1. Обявление за поръчка – комунални услуги;

3. Технически изисквания за доставка и монтаж на покривен тип климатични уредби, одобрен от Възложителя тип, за кабините на електрически локомотиви серия 44 и 45, от парка на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

4.Документация за участие

 

29.06.2017 г.

Протокол №1 от 21.06.2017г.

 

13.07.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

31.07.2017 г.

Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП.

Решение № 21/31.07.2017 г.на Управителя на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка;

 

14.09.2017 г.

1.  Договор №188/08.09.2017 г.

2. Обявление за възложена поръчка  - комунални услуги

 

12.01.2018 г.

Информация за приключване на договор 188/08.09.2017 г.

 

 

Новини

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Debug: ??x??