№ 01605-2017-0028 "Доставка на амортисьори за локомотиви серии 44 и 45”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение №35 /01.11.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 01.11.2017 г.

 

Решение №35/01.11.2017 г. за откриване на процедурата

Обявление за поръчка – комунални услуги

 

Документация за участие:

Условия за участие в процедура публично състезание по ЗОП и указания за подготовка на офертата

Техническа и партидна спецификация на амортисьори за електрически локомотиви серии 44 и 45

Teхнически изисквания за доставка на амортисьори за електрически локомотиви серии 44 и 45

Проект на договор

Образци на документи

 

 

06.11.2017 г.
Разяснения изх.№ 35-00-406/06.11.2017 г.

 

08.11.2017 г.

Решение №5/08.11.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД, публикувано в регистъра на АОП с ID 813916 на 08.11.2017 г.

Променени документи от документацията за участие:

1.Техническа и партидна спецификация на амортисьори за електрически локомотиви серии 44 и 45;

2.Проект на договор;

3. Приложение № 2 - Образeц на Техническо предложение

 

19.12.2017 г.

Протокол №1/30.11.2017 г.

 

15.01.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Debug: ??x??