№ 01605-2018-0004 „Доставка на диоди тип DV 878-1600-24, тиристори тип TV 978-1000-24-NDO, диодни модули тип MD 442-160-16 и тиристорни модули тип MT 442-160-16 LHO за електрически локомотиви серия 61”, разделена на 4 /четири обособени позиции, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 02.03.2018 г.

  1. Решение за откриване на процедурата № 6/02.03.2018 г.

 

  1. Обявление за поръчка – комунални услуги;

 

Документация за участие:

  1.  Условия за участие в процедура публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата.

  2. Технически изисквания за доставка на диоди тип DV 878-1600-24, тиристори тип TV 978-1000-24-NDO, диодни модули тип MD 442-160-16 и тиристорни модули тип MT 442-160-16 LHO за електрически локомотиви серия 61”;

  3.Техническа спецификация за доставка на диоди тип DV 878-1600-24, тиристори тип TV 978-1000-24-NDO, диодни модули тип MD 442-160-16 и тиристорни модули тип MT 442-160-16 LHO или техни еквиваленти, за електрически локомотиви серия 61”;

   4.Технически условия за доставка на диод тип DV 878-1600-24;

   5. Технически условия за доставка на диоден модул тип MD 442-160-16 (5SED 0160Q2022);

   6.Технически условия за доставка на тиристор тип TV 978-1000-24-NDO;

  7.Технически условия за доставка на тиристорен модул тип MT 442-160-16 LHO (5SET 0160Q1627);

   8.Проект на договор.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ

Новини

Полезно от БДЖ

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Debug: ??x??