№ 01605-2017-0009 „Доставка на горива (автомобилни бензини и дизелово гориво) чрез системи на зареждане при безналично картово плащане, необходими за нуждите на автомобилите на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за период от три години”, Публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 09.03.2017 г.

 

 

  1. Решение за откриване на процедурата № 12 /07.03.2017 г.

  1. Обявление за поръчка – комунални услуги;

 09.03.2017 г.

1. Документация за участие.

 

 20.04.2017 г.

Протокол № 1 от 12.04.2017 г.

 

 28.04.2017 г

Съобщение

 

30.05.2017 г.

1. Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП.
2. Решение № 16/30.05.2017 г. на Управителя на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка.

25.07.2017 г.

Договор № 168/25.07.2017 г.

02.08.2017 г.

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Новини

Полезно от БДЖ

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??