№ 01605-2017-0009 „Доставка на горива (автомобилни бензини и дизелово гориво) чрез системи на зареждане при безналично картово плащане, необходими за нуждите на автомобилите на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за период от три години”, Публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 09.03.2017 г.

 

 

  1. Решение за откриване на процедурата № 12 /07.03.2017 г.

  1. Обявление за поръчка – комунални услуги;

 09.03.2017 г.

1. Документация за участие.

 

 20.04.2017 г.

Протокол № 1 от 12.04.2017 г.

 

 28.04.2017 г

Съобщение

 

30.05.2017 г.

1. Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП.
2. Решение № 16/30.05.2017 г. на Управителя на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка.

25.07.2017 г.

Договор № 168/25.07.2017 г.

02.08.2017 г.

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Новини

Полезно от БДЖ

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Debug: ??x??