№ 01605-2018-0002 „Доставка на пожаробезопасни кондензатори, сух тип, за електрически локомотиви серии 44 и 45”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение №3/09.02.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 09.02.2018 г.

 

„Решение № 3/ 09.02.2018 г. за откриване на процедурата”

„Обявление за  поръчка – комунални услуги”

„Условия за участие в процедура публично състезание по ред на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

„Техническа спецификация и Технически изисквания за доставка на пожаробезопасни кондензатори, сух тип, предназначени за електрически локомотиви серия 44 и 45”

„Проект на договор”

„Образци на документи”

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??