№ 01605-2019-0026 „Доставка на резервни части за механична част на лостово спирачната система на 20 броя електрически локомотиви серии 44 и 45, за едногодишен период”, открита с Решение №34/21.10.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 21.10.2019г.

21.10.2019 г.

1.„Решение №34/21.10.2019г. за откриване на процедурата”

2.„Обявление за поръчка – комунални услуги

 3.„Условия за участие в процедура публично състезание по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата”

4. „Технически изисквания за за доставка на резервни части за механична част на лостово спирачната система на електрически локомотиви серии 44 и 45 с приложени Техническа и партидна спецификация за доставка на резервни части за механична част на лостово спирачната система на електрически локомотиви серии 44 и 45 и чертежна документация”

5.„Методика за определяне на комплексната оценка на офертите”

6. „Проект на договор”

 

„Образци на документи”

 

 

19.11.2019 г.

„СЪОБЩЕНИЕ”

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Debug: ??x??