УНП в РОП № 01605-2017-0034 „Доставка на резервни части за механична част на спирачната система на ЕЛ серии 44 и 45”, процедура на публично състезание по ЗОП, открита с Решение №41/14.12.2017г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 14.12.2017г.

 

1.“Решение № 41/14.12.2017г. за откриване на процедурата”

2.Обявление за поръчка – комунални услуги

3.“Условия за участие в процедура на публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

4.“Техническа и партидна спецификация на резервни части за лостово-спирачна система на локомотиви серии 44 и 45”

5. “Технически изисквания за „Доставка на резервни части за механична част на спирачната система на ЕЛ серии 44 и 45”

6.“Проект на договор”

7.“Образци”

Новини

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Debug: ??x??