№ 01605-2016-0025 „Доставка на специални силови кабели със сечения 1х150мм² и 1х185мм² за напрежение 3,6/6 kV, за нуждите на локомотиви и вагони собственост на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”, Публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 01.11.2016 г.

 

 

  1. Решение за откриване на процедурата № 40 /01.11.2016 г.

 

  1. Обявление за поръчка – комунални услуги;

 

3. Документация за участие.

 

04.11.2016г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 41/04.11.2016 г.

 

28.11.2016г.

1. Протокол № 1/23.11.2016 г.

 

08.12.2016г.

Съобщение

 

09.01.2017 г.

1. Протокол по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП.

2. Решение № 1/09.01.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

 

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Debug: ??x??