„Доставка на валове за малко зъбно колело за колоосните редуктори на електрически локомотиви серии 44 и 45, за нуждите на „БДЖ-пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”. Публикувана в регистъра на АОП под уникален № 01605-2016-00017 на 13.04.2016г.

Документи за участие:

1.Решение № 23/ 13.04.2016 г. за откриване на процедурата:

2.Обявление за обществената поръчка:

3. Тeхнически изисквания за доставка на валове за малко зъбно колело за колоосните редуктори на електрически локомотиви серии 44 и 45, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

4. Документация за участие

 

 27.05.2016 г.

Протокол № 1/12.05.2016 г.

 

22.06.2016г.
СЪОБЩЕНИЕ

 

22.07.2016г.

„Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП”
„Решение №14/22.07.2016 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедурата”

 

22.08.2016г.

„Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите на участниците в процедурата”

Новини

Полезно от БДЖ

Застраховка – „Злополука на пътници“

Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има...

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Debug: ??x??