„Доставка на валове за малко зъбно колело за колоосните редуктори на електрически локомотиви серии 44 и 45, за нуждите на „БДЖ-пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”. Публикувана в регистъра на АОП под уникален № 01605-2016-00017 на 13.04.2016г.

Документи за участие:

1.Решение № 23/ 13.04.2016 г. за откриване на процедурата:

2.Обявление за обществената поръчка:

3. Тeхнически изисквания за доставка на валове за малко зъбно колело за колоосните редуктори на електрически локомотиви серии 44 и 45, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД.

4. Документация за участие

 

 27.05.2016 г.

Протокол № 1/12.05.2016 г.

 

22.06.2016г.
СЪОБЩЕНИЕ

 

22.07.2016г.

„Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП”
„Решение №14/22.07.2016 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедурата”

 

22.08.2016г.

„Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите на участниците в процедурата”

Новини

Полезно от БДЖ

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Debug: ??x??