№ 01605-2016-0029 Доставка на въглища черни, тип “DO” или “GO” или еквивалентни за нуждите на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период 2016/2019 г.”, Публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 06.12.2016 г.

 

  1. Решение за откриване на процедурата № 45 /06.12.2016 г.

 

  1. Обявление за поръчка – комунални услуги;

 

  1. Документация за участие.

 

10.01.2017 г.

1. Протокол № 1/05.01.2017 г.

 

31.01.2017 г.

Съобщение

 

21.02.2017г.

1. Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценка и класирането на офертите
2.Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител № 5 /21.02.2017 г.

 

16.03.2017г.
  1. Договор № 56/13.03.2017 г.
  2. Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

 

 

 

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Debug: ??x??