№ 01605-2016-0029 Доставка на въглища черни, тип “DO” или “GO” или еквивалентни за нуждите на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период 2016/2019 г.”, Публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 06.12.2016 г.

 

  1. Решение за откриване на процедурата № 45 /06.12.2016 г.

 

  1. Обявление за поръчка – комунални услуги;

 

  1. Документация за участие.

 

10.01.2017 г.

1. Протокол № 1/05.01.2017 г.

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Debug: ??x??