№ 01605-2017-0016 „Извършване на капитален ремонт с възстановяване на автентичния вид на салон вагони №№ 5152 9810 051-9, 5152 9940 075-1, 5152 9940 078-5 и 5152 9810 052-7, за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД”, Публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 12.04.2017 г.

 

1. Решение за откриване на процедурата № 20 /12.04.2017 г.

2. Обявление за поръчка – комунални услуги;


3. Документация за участие

 

16.05.2017 г.

1. СЪОБЩЕНИЕ

 

30.06.2017 г.

1.Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП;
2. Решение № 18/30.06.2017 г. на Управителя на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка;
3. Решение № 4/30.06.2017 г. на Управителя на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на обособена позиция № 4 - „Извършване на капитален ремонт с възстановяване на автентичния вид на салон - вагон с № 5152 9810 052-7”.

06.10.2017 г.

1. Договор № 197/19.09.2017 г. за Обособени позиции №№1, 2 и 3.
2. Обявление за възложена поръчка - комунални услуги


22.05.2018г.

Информация за приключен договор 

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??