№ 01605-2019-0036 „Извършване на планова техническа поддръжка на електрически мотрисни влакове /ЕМВ/ серии 30 и 31, със срок на възлагане до започване на фактическото изпълнение на плановата техническа поддръжка, включена в обема на процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: „Извършване на техническа поддръжка за 5-годишен период на дизелови мотрисни влакове серия 10 и електрически мотрисни влакове серии 30 и 31, собственост на „БДЖ Пътнически превози“ ЕООД“, открита с решение №1/03.01.2017 г.“, открита с Решение №44/09.12.2019 г. на Управителя и на Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 09.12.2019г

09.12.2019 г.

1.„Решение №44/09.12.2019г. за откриване на процедурата”

2. Допълнение към Решение №44 от 09.12.19г. 

3.„Покана за участие № 03-24-58/09.12.2019г.”

4.„Приложения към покана за участие № 03-24-58/09.12.2019г.”

 

06.01.2020 г.

„Доклад по чл.67, ал.6 от ППЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП и чл.103, ал.3 от ЗОП”

„Решение № 1/06.01.2020г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??