№ 01605-2017-0001 “Извършване на техническа поддръжка за 5-годишен период на дизелови мотрисни влакове серия 10 и електрически мотрисни влакове серии 30 и 31, собственост на "БДЖ-Пътнически Превози" ЕООД”. Процедура Договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП, открита с Решение № 1/03.01.2017г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 06.01.2017г.

 

Пазарни консултации на основание чл.29, ал.1 от ППЗОП

 

Документи за участие

1.Решение № 1 /03.01.2017г. за откриване на процедурата

 

2.Обявление за поръчка – комунални услуги

 

09.01.2017г.

3.Нормативни документи на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

 

4. Документация за участие

  

17.01.2017г. 

Информация при производство по обжалване

 

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??