Сключване на рамково споразумение за срок от 4 (четири) години с предмет: „Пране на спално бельо, одеала, пердета, покривки, хавлиени кърпи, работно облекло, килими, пътеки, стъпки, вагонни пердета и калъфки за подглавници за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”, процедура на договаряне с обявление по ЗОП, открита с Решение № 26/13.04.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и с уникален № 01605-2016-0018 в Регистъра на обществените поръчки към АОП.

 

1.Решение № 26/ 13.04.2016 г. за откриване на процедурата

2.Обявление за обществената поръчка

3. Техническа спецификация

4. Документация за участие

 

 

 03.06.2016 г. 

 Протокол №1/18.05.2016г. на Комисията, назначена със Заповед №334/18.05.2016г. на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

22.06.2016 г.

Протокол №2/14.06.2016г. на Комисията, назначена със Заповед №334/18.05.2016г. на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

08.07.2016 г.

1.Протокол №3/29.06.2016г. на Комисията, назначена със Заповед №334/18.05.2016г. на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

2. Решение № 2/08.07.2016г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

 

28.07.2016 г.

1. Покана до „БЕЛИНА ЕКО” ООД

2. Покана до „БИ ЕНД УАЙ” ООД

3. Покана до „ЕВРОХИМ ГРУП” ООД

4. Покана до „КОМЕКС РМ” ЕООД

5. Покана до ЕТ “ДИНО 90

6. Покана до ЕТ “БОЯН НАКОВ-91”

7. Покана до “СЪНДЕНС КЛИЙН” ЕООД

 

29.09.2016 г.

 1.Доклад на комисията по чл. 89, ал. 5 от ЗОП /отм./

 2.Решение № 22 от 29.09.2016г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на потенциални изпълнители на рамковото споразумение

 

25.11.2016 г.

  1. Рамково споразумение №263/21.11.2016г.
  2. Рамково споразумение №264/21.11.2016г.
  3. Рамково споразумение №265/21.11.2016г.
  4. Рамково споразумение №266/21.11.2016г.
  5. Рамково споразумение №267/21.11.2016г.

„Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие”

12.12.2016 г.
„Покана за участие №03-10-196/12.12.16 г.”
„Приложения към поканата за участие №03-10-196/12.12.16 г.”

„Покана за участие №03-10-197/12.12.16 г.”
„Приложения към поканата за участие №03-10-197/12.12.16 г.”

„Покана за участие №03-10-198/12.12.16 г.”
„Приложения към поканата за участие №03-10-198/12.12.16 г.”

„Покана за участие №03-10-199/12.12.16 г.”
„Приложения към поканата за участие №03-10-199/12.12.16 г.”

„Покана за участие №03-10-200/12.12.16 г.”
„Приложения към поканата за участие №03-10-200/12.12.16 г.”

 

01.03.2017 г.

„Доклад на комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

 „Решение №6/01.03.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на потенциалните изпълнители и определяне на изпълнители на обществената поръчка по обособени позиции”

 

18.04.2017 г.

„Договор № 70/27.03.2017 г., за обособена позиция №1”

„Договор № 71/27.03.2017 г., за обособена позиция №3”

„Договор № 72/27.03.2017 г., за обособена позиция №4”

„Договор № 73/27.03.2017 г., за обособена позиция №5”

„Договор № 87/06.04.2017 г., за обособена позиция №2”

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги”

 

 

06.03.2018 г.
„Покана за участие №03-10-39/06.03.2018г.”
„Приложения към поканата за участие №03-10-39/06.03.2018г.”

„Покана за участие №03-10-40/06.03.2018г.”
„Приложения към поканата за участие №03-10-40/06.03.2018г.”

„Покана за участие №03-10-41/06.03.2018г.”
„Приложения към поканата за участие №03-10-41/06.03.2018г.”

„Покана за участие №03-10-42/06.03.2018г.”
„Приложения към поканата за участие №03-10-42/06.03.2018г.”

„Покана за участие №03-10-43/06.03.2018г.”
„Приложения към поканата за участие №03-10-43/06.03.2018г.”

 

Новини

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??