Сключване на рамково споразумение за срок от 4 (четири) години с предмет: „Пране на спално бельо, одеала, пердета, покривки, хавлиени кърпи, работно облекло, килими, пътеки, стъпки, вагонни пердета и калъфки за подглавници за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”, процедура на договаряне с обявление по ЗОП, открита с Решение № 26/13.04.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и с уникален № 01605-2016-0018 в Регистъра на обществените поръчки към АОП.

 

1.Решение № 26/ 13.04.2016 г. за откриване на процедурата

2.Обявление за обществената поръчка

3. Техническа спецификация

4. Документация за участие

 

 

 03.06.2016 г. 

 Протокол №1/18.05.2016г. на Комисията, назначена със Заповед №334/18.05.2016г. на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

22.06.2016 г.

Протокол №2/14.06.2016г. на Комисията, назначена със Заповед №334/18.05.2016г. на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

 

08.07.2016 г.

1.Протокол №3/29.06.2016г. на Комисията, назначена със Заповед №334/18.05.2016г. на Управителя на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

2. Решение № 2/08.07.2016г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

 

28.07.2016 г.

1. Покана до „БЕЛИНА ЕКО” ООД

2. Покана до „БИ ЕНД УАЙ” ООД

3. Покана до „ЕВРОХИМ ГРУП” ООД

4. Покана до „КОМЕКС РМ” ЕООД

5. Покана до ЕТ “ДИНО 90

6. Покана до ЕТ “БОЯН НАКОВ-91”

7. Покана до “СЪНДЕНС КЛИЙН” ЕООД

 

29.09.2016 г.

 1.Доклад на комисията по чл. 89, ал. 5 от ЗОП /отм./

 2.Решение № 22 от 29.09.2016г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на потенциални изпълнители на рамковото споразумение

 

25.11.2016 г.

  1. Рамково споразумение №263/21.11.2016г.
  2. Рамково споразумение №264/21.11.2016г.
  3. Рамково споразумение №265/21.11.2016г.
  4. Рамково споразумение №266/21.11.2016г.
  5. Рамково споразумение №267/21.11.2016г.

„Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие”

12.12.2016 г.
„Покана за участие №03-10-196/12.12.16 г.”
„Приложения към поканата за участие №03-10-196/12.12.16 г.”

„Покана за участие №03-10-197/12.12.16 г.”
„Приложения към поканата за участие №03-10-197/12.12.16 г.”

„Покана за участие №03-10-198/12.12.16 г.”
„Приложения към поканата за участие №03-10-198/12.12.16 г.”

„Покана за участие №03-10-199/12.12.16 г.”
„Приложения към поканата за участие №03-10-199/12.12.16 г.”

„Покана за участие №03-10-200/12.12.16 г.”
„Приложения към поканата за участие №03-10-200/12.12.16 г.”

 

01.03.2017 г.

„Доклад на комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

 „Решение №6/01.03.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на потенциалните изпълнители и определяне на изпълнители на обществената поръчка по обособени позиции”

 

18.04.2017 г.

„Договор № 70/27.03.2017 г., за обособена позиция №1”

„Договор № 71/27.03.2017 г., за обособена позиция №3”

„Договор № 72/27.03.2017 г., за обособена позиция №4”

„Договор № 73/27.03.2017 г., за обособена позиция №5”

„Договор № 87/06.04.2017 г., за обособена позиция №2”

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги”

 

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Debug: ??x??