Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет : „Доставка на електронни компоненти за модули HSWD-11 и HSWE-11”. Срок за предоставяне на оферти до 25.06.2019г. (вкл.)

  1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

  1. Приложение №1 – Техническа спецификация за доставка на електронни компоненти за модули HSWD-11 и     HSWE-11”;

 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??