„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: : "Доставка на електронни компоненти за модули HSWD-11 и HSWE-11”

  1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

  1. Приложение №1 – Техническа спецификация за доставка на електронни компоненти за модули HSWD-11 и     HSWE-11”;

 

Debug: ??x??