Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Ремонт на два броя бандажни стругове RAFAMET, модел UBB112/2”. Срок за предоставяне на оферти до 02.08.2019г. (вкл.)

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане

Приложение №1 – Спецификация за ремонт на два броя бандажни стругове RAFAMET, модел UBB112/2 за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

Проект на договор 

 

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на индикативни ценови  предложения

Debug: ??x??