Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на въглища обогатени кафяви, за нуждите на “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за отоплителния сезон 2019-2020г. Срок за предоставяне на оферти до 28.10.2019г. (вкл.)

 

    1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане  

    2. Приложение №1– Техническа спецификация за доставка на въглища кафяви обогатени  

    3. Приложение №2 – Списък с адреси на поделенията за доставка на кафяви въглища  

    4. Приложение №3 – Образец на техническо и ценово предложение

    5. Проект на договор

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на оферти.

Съобщение за удължаване на срока за предоставяне на оферти 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??