Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на електрографитни лайсни за токоснемателите на електрически тягов подвижен състав на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 25.06.2019г. (вкл.)

 

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане

 

Приложение №1 – Техническа спецификация за доставка на електрографитни лайсни за токоснематели на ТПС на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и чертеж

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Debug: ??x??