Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на електрографитни лайсни за токоснемателите на електрически тягов подвижен състав на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”.

 

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане

 

Приложение №1 – Техническа спецификация за доставка на електрографитни лайсни за токоснематели на ТПС на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и чертеж

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Debug: ??x??