Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Провеждане на представително изследване на общественото мнение относно качеството на услугата ‘‘ Превоз на пътници с железопътен транспорт‘‘. Срок за предоставяне на оферти до 18.10.2019г. (вкл.)

 

Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане

Техническите изисквания към извършване на услугата ‘‘Провеждане на представително изследване на общественото мнение относно качеството на услугата ‘‘ Превоз на пътници с железопътен транспорт‘‘ за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД – Приложение №1

Техническо и ценово предложение образец - Приложение №2

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Debug: ??x??