„Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Нарязване на скрап на пътнически вагон № 5152 2015088-9”.Срок за предоставяне на оферти до 08.01.2020г. (вкл.)

  1. Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

  1. Техническо задание за „Нарязване на скрап на пътнически вагон № 5152 2015088-9 – Приложение №1;

 

  1. Техническо и ценово предложение образец – Приложение №2;

 

 4.Проект на договор– Приложение №3.

Debug: ??x??