Аналитична отчетност на приходите и разходите за деветмесечието на 2023г

Аналитична отчетност на приходите и разходите за изпълнение на обществената услуга и цели на публичната политика за деветмесечието на 2023г.