"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” №3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Пренареждане на цифри, знаци, надписи с направления и пиктограми за стационарни информационни табла за пристигащи и заминаващи влакове в гарите”. Публичната покана е публикувана под номер 9034111 в Регистъра за публични покани към АОП.Договор №210/2014

29.09.2014 • Публични покани