"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" &#x2116 3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осем "а" от ЗОП с предмет: "Доставка на работни обувки половинки за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД"Публичната покана е публикувана под номер 9034831 в Регистъра за публични покани към АОП.

17.10.2014 • Публични покани