БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, уведомява всички заинтересованите лица от откритата процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хартии, хартиени изделия, канцеларски материали и консумативи за офис техника, за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, за СЪОБЩЕНИЕТО на Комисията, назначена със Заповед № 676/14.10.2014 г.г на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

13.11.2014 • Процедури по ЗОП