"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" &#x2116 3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осем "а" от ЗОП с предмет: "Доставка на 48 броя необработени бандажи за електрически локомотиви серии 44 и 46200 на "БДЖ-ПП" ЕООД от валцувана нелегирана стомана В6Т" Договор № 22/2015

21.01.2015 • Публични покани