Договор с №58/07.05.2014 г. сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – ЕТ „Тимбо – Тодорка Стефанова” АД, с предмет: „Доставка на кожуси за спирачните цилиндър-регулатори на пътническите вагони с дискова спирачна система”

08.07.2015 • Плащания и изпълнение на договори, сключени в резултат на проведени обществени поръчки по ЗОП, обявени преди 01.10.2014 г. и с продължило изпълнение след 01.10.2014 г.