Договор с №60/08.05.2014 г. сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Сименс” ЕООД, с предмет: „Извършване на диагностика за усвояване на обема ремонт и необходими резервни части за възстановяването на ДМВ №10005/006 и 10019/020”

08.07.2015 • Плащания и изпълнение на договори, сключени в резултат на проведени обществени поръчки по ЗОП, обявени преди 01.10.2014 г. и с продължило изпълнение след 01.10.2014 г.