Договор за обществена поръчка № 1/06.01.2015 г. сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, с предмет: „Доставка на резервни части за електрически локомотиви серия 40 собственост на „БДЖ –Пътнически превози” сключен в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 01605-2014-0021 в РОП

11.09.2015 • Плащания и изпълнение на договори, сключени в резултат на проведени обществени поръчки по ЗОП, обявени преди 01.10.2014 г. и с продължило изпълнение след 01.10.2014 г.