Договор за обществена поръчка №107/22.07.2014 г. сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Лакпром” АД, с предмет: „Доставка на бои, лакове, разредители, кит и грунд”

08.07.2015 • Плащания и изпълнение на договори, сключени в резултат на проведени обществени поръчки по ЗОП, обявени преди 01.10.2014 г. и с продължило изпълнение след 01.10.2014 г.