Договор за обществена поръчка №116/28.07.2014 г. сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Риолит” ЕООД, с предмет: „Доставка на 4000 броя електрографитни лайсни за токоснематели на електрически ТПС”

08.07.2015 • Плащания и изпълнение на договори, сключени в резултат на проведени обществени поръчки по ЗОП, обявени преди 01.10.2014 г. и с продължило изпълнение след 01.10.2014 г.