Договор за обществена поръчка №119/ 30.07.2014 г., сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ - „Панчев” ЕООД, с предмет: „Доставка на скрепителни елементи за нуждите на БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, сключен в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 01605-2014-0008 в РОП

09.09.2015 • Плащания и изпълнение на договори, сключени в резултат на проведени обществени поръчки по ЗОП, обявени преди 01.10.2014 г. и с продължило изпълнение след 01.10.2014 г.