Договор за обществена поръчка № 123/ 01.08.2014 г., сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ "Информационно обслужване" АД, с предмет: "Надграждане на система за on-line резервации за вътрешно билетоиздаване и резервация", в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП с уникален № 1605-2014-0018 в РОП

28.12.2018 • Плащания и изпълнение на договори, сключени в резултат на проведени обществени поръчки по ЗОП, обявени преди 01.10.2014 г. и с продължило изпълнение след 01.10.2014 г.