Договор за обществена поръчка № 124/ 01.08.2014 г., сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Инж Стандарт” ООД, с предмет: „Оптимизация по ос и ниво на коловоз № 19 с отводнителни мероприятия и ремонт на надлъжните подрелсови стоманобетонови греди по стените на канала на екипировъчен коловоз № 19 в Екипировъчен цех към ОП „Надежда” при ППП София”, сключен в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 1605-2014-0004 в РОП

22.05.2015 • Плащания и изпълнение на договори, сключени в резултат на проведени обществени поръчки по ЗОП, обявени преди 01.10.2014 г. и с продължило изпълнение след 01.10.2014 г.