Договор за обществена поръчка № 131/07.08.2014 год. сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Линде Газ България” ЕООД, с предмет: „Доставка на технически газове и хладилен агент” за нуждите на „БДЖ –Пътнически превози”, сключен в резултат на проведена обществена поръчка, съгласно Глава 8”а” от ЗОП,

19.10.2015 • Плащания и изпълнение на договори, сключени в резултат на проведени обществени поръчки по ЗОП, обявени преди 01.10.2014 г. и с продължило изпълнение след 01.10.2014 г.