Договор за обществена поръчка №139/ 19.08.2014 г. с предмет: „Доставка на резервни части за климатичната система на дизелови мотрисни влакове серия 10”, сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ - „Станкофф и Син” ЕООД, в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 01605-2014-0017 в РОП

09.07.2015 • Плащания и изпълнение на договори, сключени в резултат на проведени обществени поръчки по ЗОП, обявени преди 01.10.2014 г. и с продължило изпълнение след 01.10.2014 г.