Договор за обществена поръчка №145/ 22.08.2014 г., сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ - „Вагоноремонтен завод -99” АД, с предмет: „Преокомплектоване на 420 броя колооси без ресурс на колелата и спирачните дискове”, сключен в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 01605-2014-0025 в РОП

16.10.2015 • Плащания и изпълнение на договори, сключени в резултат на проведени обществени поръчки по ЗОП, обявени преди 01.10.2014 г. и с продължило изпълнение след 01.10.2014 г.